asfaltin paikkaus

TEENUSED

Asfaltkatendi remont

Valuasfaldipaikamine ja valuasfaldi paigaldamine

Valuasfaldipaikamine sobib kas traditsiooniliselt masinaga või käsitsi tihendades väiksemate teede, tänavate ja õuealade erineva astmega asfaldikahjustuste remondiks. Töölaius 20-100 cm.

Kasutatakse järgmistes kohtades:

 • Külmakerked
 • Augud
 • Rööbaste paikamine
 • Võrkpraod
 • Väga laiad ja sügavad praod

Kummibituumeniga vuukimine

Tänu oma elastsusomadustele sobib kummibituumen asfaldi külmakahjustustega teede, tänavate ja õuealade asfaldipragude remontimiseks. Parima tulemuse saavutamiseks puhastatakse praod kõigepealt suruõhuga. Kummibituumeniga vuukimine nõuab tavalisest kõrgemat töötemperatuuri, samuti pidevat elastomeeri ja lubjakivimaterjali segamist.

Kasutatakse järgmistes kohtades:

 • Piki- ja ristpraod 0-4 cm
 • Sildade paisumisvuugid
 • Sokliääretihendused
 • Kaevukaanetihendused

Bituumeniga vuukimine

Bituumen on kõige laialdasemalt kasutatav ja odavaim meetod asfaldipragude parandamiseks maanteedel, kiirteedel ja kõrvalteedel. Tööd tehakse nö kannust kallamise kujul. See meetod takistab tõhusalt vee sattumist tee konstruktsioonikihtidesse, vältides suuremaid külmakahjustusi.

Kasutatakse järgmistes kohtades:

 • Piki- ja ristpraod 0-3 cm
 • Keskvuugid

Masinpaikamine KBVA seguga

Piki-Team Oü poolt välja töötatud KBVA segu masinlaotusmeetod ja -seadmed on praegu Soome parim oskusteave 1-10 cm pragude, algstaadiumis auguridade ja rööbaste parandamisel. Meie seadmetel on kasuliku mudeli õiguskaitse.

Seguna kasutame näiteks KBVA 4-6 mm kummibituumeni-valuasfalti, VA 4-6 mm valuasfalti ning 3 mm kummibituumenit ja jootemastiksit. Segu temperatuuriahel ja pidev segamine ei katke valukeetja ja paigaldaja vahel hetkekski – tänu segamisele ja termostaatküttele säilib segu suletud 1000 kg segupaagis homogeenne ja ühtlase temperatuuriga.

Segu laotamine toimub Dumperile ehitatud seadmete abil. Töö laius on vastavalt objekti nõuetele 10-100 cm. Igal laotusseadmel on eraldi hüdraulilised kalderegulaatorid, mis võtavad arvesse teepinna muutusi ja tagavad äärevuugi tiheduse. Hüdrauliline press surub valusegu kindlalt vastu aluspinda 15 kN jõuga ja tagab nii segu nakkumise teepinnaga. Valuasfaldi kleepumist laoturite külge takistatakse nendes oleva vedelgaasikütte abil.

Kui paigatud katend vajab karestamist, on Dumperil selleks hüdraulilised liivatusseadmed.

Freesimistööd

Meil on kaasaegsed freesimisseadmed, mis võimaldavad freesimist ka kitsastes ja kaalupiiranguga kohtades nagu näiteks parkimismajades. Seadet saab kasutada nii peenfreesimiseks (nt teekattemärgistuse eemaldamine) kui ka süvafreesimiseks (nt asfaldisüvendid). Meie seade on varustatud 50 cm laiuse freesimistrumliga, mistõttu see sobib suurepäraselt teekattemärgistuse eemaldamiseks. Freesimislaiust on võimalik reguleerida vahemikus 15-50 cm.

Muudeks kasutuskohtadeks on näiteks:

 • Kaevukaante ümbrus
 • Rööbaste servad
 • Sillad
 • Ristteed ja kaldteed

Asfalteerimisteenused

Pakume oma klientidele ka kvaliteetset asfaldipaigaldust koos alustöödega. Meilt saate asfalteerimisteenuseid mitmesugustele objektidele nii era- kui ärivajadusteks: asfalteerime teid ja tänavaid, väli-, õue- ja parkimisalasid, laoalasid ja vajadusel ka muid kohti. Asfaltkatend on pikaealine, kergesti hooldatav ja puhas.

Katendisegu valik toimub vastavalt rakendusele selliselt, et pärast lähteolukorra ja objekti koormuse hindamist valitakse objektile kõige sobivam katendilahendus. Asfalditöid saab vajaduse korral teostada tervikprojektina, mille raames pakume asfalteerimisega seotud protsessi kõikides etappides teenuseid võtmed-kätte põhimõttel alates ala alustöödest ja asfalteerimisest kuni vajalike teekattemärgistusteni. Korralik alustöö ja asfalteerimine tagavad ühtlase ja vastupidava lõpptulemuse.

Kasutuskohad:
 • Teed ja tänavad väikestest suurteni
 • Õuealad ja parklad
 • Sadamad ja ladustamiskohad
 • Muud eriobjektid

KONTAKTID

Piki-Team Oü

Raimo Kulli

+372 521 5472

raimo.kulli(at)pikiteam.fi

Piki-Team Oü, külastusaadress

Hakekatu 11

70800 KUOPIO

tel +358 17 263 1725

Tegevdirektor

Jussi Väätäinen

+358 400 755 382

jussi.vaatainen(at)pikiteam.fi

Piki-Team Oü, postiaadress

Paasinotkontie 73

70910

VUORELA

Kontor/arved

Jaana Väätäinen

+358 40 842 7289

jaana.vaatainen(at)pikiteam.fi