asfaltin paikkaus

TJÄNSTER

Asfaltlagning

Gjutasfaltlagning och gjutasfaltering

Gjutasfaltlagning är lämplig för traditionell utläggning eller manuell utläggning vid lagning av asfaltskador av olika grad på vägar, gator och gårdsområden med mindre trafikvolymer. Utläggningsbredd 20-100 cm.

Asfaltlagning / användningsområden:

 • Stora hål
 • Hål och håligheter
 • Körspår
 • Bred sprickbildning
 • Särskilt breda och djupa sprickor

Fogning med gummibitumen

Tack vare sina elastiska egenskaper lämpar sig gummibitumen utmärkt för lagning av asfaltsprickor i tjälskadade vägar, gator, gång- och cykelvägar samt gårdsområden. Sprickorna rengörs först med tryckluft för bästa resultat. Gummibitumenfogning kräver en högre arbetstemperatur än normalt och kontinuerlig blandning av elastomer och kalkstensmaterial.

Asfaltlagning / användningsområden:

 • Längs- och tvärgående sprickor på 0-4cm
 • Expansionsfogar på broar
 • Tätning av sockelkanter
 • Tätning av brunnslock

Fogning med bitumen

Bitumenfogning är det vanligaste och förmånligaste alternativet för lagning av asfaltsprickor på riksvägar och motorvägar samt mindre vägar. Arbetet sker med s.k. gjutkanna. Denna metod förhindrar effektivt vatten från att tränga in i vägkonstruktionen. Detta gör att man undviker större tjälskador.

Asfaltlagning / användningsområden:

 • Längs- och tvärgående sprickor på 0-3 cm
 • Mittfogar

Maskinell asfaltlagning med gummibitumen

Piki-Team Ab har tagit fram en maskinell metod för utläggning av gjutasfalt med tillhörande utrustning som representerar spjutspetskompetens i Finland och används för lagning av sprickor på 1-10 cm, begynnande hålrader och spår. Vår utrustning är bruksmodellskyddad.

Som fogmassa använder vi t.ex. 4-6mm gummibitumengjutasfalt, 4-6 mm gjutasfalt samt 3 mm gummibitumen och gjutasfalt. Fogmassan hålls varm och blandas utan avbrott mellan gjutasfaltkokaren och läggaren – massan är homogen och håller alltid samma temperatur i en sluten massabehållare på 1 000 kg tack vare blandningen och termostatuppvärmning.

Utläggning sker med utrustning som byggts in i en dumper. Utläggningsbredden är 10-100 cm beroende på objektets krav. Varje läggare har separata hydraulvinklar som tar hänsyn till variation i vägytan vilket ger nästan steglösa kantfogar. En hydraulpress i läggaren trycker fogmassan tätt mot underlaget med en kraft på 15 kN och säkerställer på så sätt att fogmassan fäster på vägytan. Gjutasfalten fastnar inte i läggaren tack vare ett uppvärmningssystem som utnyttjar flytgas.

Om lagningen kräver beläggning med grövre ytmaterial är dumpern försedd med hydraulisk sandningsmekanik för detta.

Fräsning

Vi använder modern fräsningsutrustning som möjliggör fräsning även i trånga utrymmen och platser med viktbegränsningar, t.ex. parkeringshus. Utrustningen lämpar sig såväl för finfräsning (t.ex. avläsning av vägmarkeringar) som för djupfräsning (t.ex. asfaltgropar). Utrustningen inkluderar en 50 cm bred frästrumma vilket gör att den lämpar sig utmärkt även för avlägsnande av markeringar för övergångsställen. Fräsbredden kan justeras mellan 15 cm och 50 cm.

Andra tänkbara fräsningsobjekt är exempelvis:

 • brunnskanter
 • spårkanter
 • broar
 • korsningar och ramper

Asfalttjänster

Vi erbjuder våra kunder även högkvalitativt utförda asfalttjänster inklusive markarbeten. Genom oss får du både som privat- och som företagskund asfalttjänster för många olika användningsområden: vi asfalterar vägar och gator, gårds- och parkeringsytor, lagerområden samt vid behov även andra specialobjekt. Asfaltbeläggning håller länge och är lätt att underhålla och rengöra.

Din beläggningslösning väljs utifrån användningsområdet för att hitta en optimal lösning utifrån utgångsläget och en belastningsutvärdering av arbetsobjektet. Vi kan vid behov utföra asfalteringen som totalentreprenad, i vilket fall vi tillhandahåller samtliga asfalteringstjänster i nyckelfärdigt skick, inklusive markarbeten, asfaltering och vid behov väg-/underlagsmarkeringar. Korrekt utfört mark- och asfalteringsarbete garanterar jämna och hållbara resultat.

Användningsområden för asfaltering:

 • Vägar och gator, stora som små
 • Gårds- och parkeringsområden
 • Hamnar och lagerområden
 • Andra specialobjekt

KONTAKTUPPGIFTER

Piki-Team Oy, besöksadress
Hakekatu 11
70800 KUOPIO
p. 017 263 1725

VD
Jussi Väätäinen
0400 755 382
jussi.vaatainen@pikiteam.fi

Piki-Team Oy, postadress
Paasinotkontie 73
70910
VUORELA

Kontor/fakturering
Jaana Väätäinen
040 842 7289
jaana.vaatainen@pikiteam.fi